Skills

Mijn aanpak in een willekeurig inkooptraject bestaat in hoofdlijnen uit:

Hard skills:
 • Projectmatige aanpak. Ieder project is in mijn beleving uniek en vraag altijd enige mate van maatwerk en doorloopt een aantal fasen in een proces.
 • Kernachtige start- en opleverdocumenten zoals een PID (Project Initiatie Document), een PvA (Plan van aanpak) of een (raam)overeenkomst van maximaal vijf (5) pagina’s. Ik tracht wollig taalgebruik en inkoopjargon zoveel mogelijk te vermijden. Mijn aanpak is zorgvuldig, echter vanuit een no nonsens filosofie.
 • Vaste communicatiemomenten richting een stuurgroep of opdrachtgever.
 • Oplevering van een project vindt plaats door ondertekening van een (raam)overeenkomst en een besparingsvoorstel op basis van TCO (Total Cost of Ownership) en overdracht aan de contracteigenaar of de contractmanager.
Soft skills:
 • Verbinden en het creëren van betrokkenheid van de projectleden. In de meeste gevallen een luisterend oor dan weer een “top down” mededeling afhankelijk van de situatie die zich voordoet.
 • Enthousiaste persoonlijkheid.
 • De inzet van een dosis gezonde humor op het juiste moment reduceert de spanning in een project.
 • Groot gevoel voor organisatiesensitiviteit.
 • Situationeel afhankelijk: soms een inkoper met een hart, dan een harde inkoper.
Succesvolle afgeronde projecten / Europese aanbestedingen:
 • Meervoudig onderhandse procedure: outsourcing van een crediteurenadministratie.
 • Europese aanbesteding: mechanisch- en conventioneel hechtmateriaal.
 • Onderhandelingsgesprekken vastgoedbeheer.
 • 15 raamovereenkomsten afgesloten voor een afdeling.
 • Europese aanbesteding: Schoonmaakonderhoud ziekenhuis en een GGZ instelling.
 • Investeringsaanschaf: 3D microscoop (waarde € 1,2 mio).
Daarnaast houd ik mijn kennis up to date op het gebied van Europees aanbesteden en projectmanagement door het volgen van gerichte opleidingen, het volgen van (web)inars, het lezen van vakinhoudelijke documentatie en actief netwerken. Voor overige informatie hieromtrent verwijs ik u graag door naar mijn LinkedIn profiel.